Bas SBU logo

Verksamheten

Beskrivning av verksamheten

Grums båtsällskap (GBS), stiftades 1953 av båtentusiaster i Grums kommun med omnejd. Klubben har drygt 400 medlemmar. Hemmahamnen ligger i norra delen av Vänern.

Hamnen består av två marina områden. Den yttre hamnen med ca 120st bryggplatser. Den är belägen på östra sidan av E18, så inga ”brobeskymmer” för seglare som vill korsa Vänern.

Den inre hamnen på västra sidan av E18 bron har ca 180st bryggplatser, men begräsas av den segelfria höjden.

Vid den inre hamnen har vi sjösättningskran med kapacitet att lyfta 10 ton, som främst används för sjö- och landsättning av medlemmarnas båtar, men som även är tillgänglig för utomstående. Kontakta marinaansvarig angående tillgång till kranen(se styrelsen). En mastningskran finns uppställd på Gruvöns Bruks industriområde. Angående tillgång till och användning av denna, kontakta ordförande(se styrelse).

Föreningen har en mindre klubblokal på Karba-området, och äger även en klubbstuga belägen på Åsundaön. På Karba finns också ett antal båthus som ägs av medlemmar i föreningen, samt uppställningsplatser för båtvagnar med och utan båtar.

Sommartid anordnas det ibland klubbkappsegling.

Som medlem välkomnar vi dig som förstår och stödjer idén med en allmännyttig ideell förening som ska främja båtlivet. Som medlem måste du vilja bidra med dina kunskaper, erfarenheter och arbetsinsatser. Medlemskapet förutsätter att du kan bidra med detta och inte bara betala medlemsavgifter.