Aktuellt

Alltid viktigt att titta till sin båt, sommar som vinter

Aktuellt

Nytt från Svenska Båtunionen

  • Dator tangentbord
    2022-09-15

    Det har nu gått några veckor sedan nya BAS 3 öppnade måndagen 29 augusti efter två veckors planerat stopp och överflyttning av all data. Med hänsyn taget till systemets storlek och komplexitet har nystarten gått relativt bra, även om buggar och fel i det nya systemet har dykt upp. Periodvis är trycket på supporten, som bemannas av ideella krafter, mycket högt och väntetiden på svar och åtgärder kan upplevas som lång.

  • 2022-09-15

    Länk till utbildning/introduktion i BAS version 3. Utbildningarna/introduktionerna hålls digitalt i mötesverktyget Zoom.

    Läs i vårt kalendarium här intill om datum och tider för utbildningar/introduktioner.