Bas SBU logo

Välkomna till D-bryggan

2022-05-21
Nu är allt fixat på D-bryggan, stolpar och pollare är flyttade. Bryggplatsnummerskyltarna är även dom justerade.
Kontakta bryggfogde Peter Nilsson...

Kontakta bryggfogde Peter Nilsson innan ni förtöjer, så ni hamnar på rätt bryggplatsnummer. Det gäller bara brygg platser på yttersidan (jämna nummer) .

Peter Nilsson 070-3389171