Nyheter!


Example frontpage image

Tack för insatsen på arbetsdagen, nu tar vi höst, och hoppas att det blir en bra sådan. Vi vill också passa på att flagga för vårat årsmöte som hålls stilenligt i OK Älgens klubbstuga den 1 december 1830.

Styrelsen meddela att:
Båtar tyngre än 10 ton inte skall lyftas med Sällskapets kran.
Båthusägarna ska röja gräs och sly framför sina skjul(räknas inte som arbetsdag).
Om man inte utnyttjar sin båtplats under tre år på rad så återgår platsen till Båtsällskapet på grund av att vi har viss platsbrist.

Årsmötesprotokollet är nu undertecknat av alla berörda parter och återfinns här!

Det har blivit lite ändringar i klubbstugeorganisationen, det har tillkommit en del nya namn med funktioner. Dessa namn och deras ansvarsområden hittar du under klubbstugesidan..!









Svenska Sjö-banner!












Note-to-mind: Hittar du fel på hemsidan, så får du mer än gärna rapportera dem, skicka bara ett mail. //Admin