Nyheter!


Example frontpage image


Nu närmar sig arbetskvällen med stormsteg. 22/6 är det dags. Vi samlas och snyggar till på området, med början vid 18. Vi planerar att hålla på till 21. Väl mött!

I övrigt emotser vi att ni som inte betalat medlems- och bryggavgiften för i år, att ni gör det snarast!

Årsmötesprotokollet är nu undertecknat av alla berörda parter och återfinns här!

Det har blivit lite ändringar i klubbstugeorganisationen, det har tillkommit en del nya namn med funktioner. Dessa namn och deras ansvarsområden hittar du under klubbstugesidan..!

Svenska Sjö-banner!
Note-to-mind: Hittar du fel på hemsidan, så får du mer än gärna rapportera dem, skicka bara ett mail. //Admin